Vítejte v projektu AFTER

Nákladové optimum a standardní řešení pro údržbu a správu domovního fondu.

Projekt AFTER byl realizován tři roky a jeho aktivity byly věnovány zlepšení přispění údržby a managementu bytových organizací k politice energetických úspor

18 partnerů projektu provedlo mezi květnem 2011 a květnem 2014 retrospektivní analýzu skutečné účinnosti energeticky úsporných opatření realizovaných během let 2006-2011.
Partneři rovněž testovali nové opatření týkající se údržby a provozu v 18 pilotních místech vedoucím k významným výsledkům co se týká energetických úspor. Více informací naleznete na webové stránce projektu.

AFTER výsledky:

 • 84 factsheetů o hlavních energeticky úsporných opatřeních realizovaných v evropském obecním bytovém fondu od roku 2006 do roku 2011 v rámci běžné údržby a provozního managementu.
 • 3 testovaná standardní energeticky úsporná opatření byla realizována v každém ze šesti zapojených států (celkem 824 bytů).

  Tato opatření ovlivnila stávající energetickou účinnost budov úsporou energie od 5% realizací nízkonákladových opatření v rámci údržby (například hydraulické vyvážení systémů) až do 40% (globální sanace budov).

  Optimální řešení přímo financované z rozpočtu projektu AFTER doplnila tato opratření.
 • Obecná úroveň účinnosti je vysoce uspokojivá více než 1811 MWh (398,42 toe/rok) uspořeno v pilotních místech projektu AFTER.

  Množství energie představuje úspory získané díky optimálním řešením existujích energeticky úsporných opatření. Tyto optimalizace opatření přinášejí dodatečné úspory přibližně 3 až 7% po realizaci energeticky úsporných opatření.
 • Nájemci byli informováni v každém pilotním místě (více než 1500 nájemců zapojeno!) o realizaci optimálních energeticky úsporných opatření.

 • Zapojené bytové společnosti zahrnuly kvantitativní cíle snížení spotřeby energie do svých strategických plánů.

  Výsledky testovaných optimálních opatření projektu AFTER během monitorovacího období byly zahrnuty do větších strategií zaměřených na energetické strategie EU 20-20-20.
 • Více než 200 odborníků se zúčastnilo diseminačních aktivit projektu AFTER.
  Oborné workshopy byly organizovány v zemích zapojených v projektu zahrnující jak odborníky z bytového sektoru tak rovněž výzkumné instituty, zástupce nájemců, architekty, politiky atd.

  Asi 20 článků týkajících se projektu bylo publikováno a hlavní výsledky projektu byly publikovány ve vědeckých a odborných recenzích

Nejnovější zprávy

Projekt AFTER končí

V květnu 2014 projekt AFTER oficiálně skončil. Níže prosím naleznete odkaz na veřejnou zprávu projektu AFTER. Tato veřejná zpráva obsahuje přehled o projektu včetně popisu jeho vědecké metodologie, …

Webová stránka projektu AFTER je nyní on-line

Tato webová stránka pomůže prezentovat výstupy vytvořené prostřenictvím evropského projektu. Její obsah prezentuje hlavní informace užitečné k pochopení projektu, jeho záležitostí, otázek a partnerů. Webová stránka projektu AFTER …