Projekt AFTER končí

V květnu 2014 projekt AFTER oficiálně skončil. Níže prosím naleznete odkaz na veřejnou zprávu projektu AFTER. Tato veřejná zpráva obsahuje přehled o projektu včetně popisu jeho vědecké metodologie, zpětné vazby na energeticky úsporná opatření testovaná v pilotních místech a obecné prezentace hlavních výsledků a výstupů týkajících se našich pilotních míst. IEE 10:344:AFTER – D9.9 Publishable Report .pdf …

Webová stránka projektu AFTER je nyní on-line

Tato webová stránka pomůže prezentovat výstupy vytvořené prostřenictvím evropského projektu. Její obsah prezentuje hlavní informace užitečné k pochopení projektu, jeho záležitostí, otázek a partnerů. Webová stránka projektu AFTER je rovněž nástrojem jak informovat širokou veřejnost i užší zainteresované strany o vývoji projektu a jeho budoucích událostech. Blog umožní sdílet publikace související s projektem a informovat širokou veřejnost o pokroku našeho společného uvažování. …

AFTER ve města Ljubljana – Listopad 2011

  Partneři evropského projektu AFTER [Cost Optimum and Standard Solutions for Management and Maintenance of the Social Housing Stock] se setkali ve městě Ljubljana dne 22. a 23. listopadu 2011. Cílem meetingu bylo projednat pokrok realizovaný od zahajovacího meeting projektu AFTER v květnu 2011 v Paříži. Všichny zainteresované strany diskutovaly prostřednictvím debat a workshopů realizaci hlavních cílů projektu AFTER: sběr a hodnocení inovativních energeticky úsporných opatření realizovaných v posledních pěti letech v evropském sociálním domovním fondu.   Diskuse se týkaly jak společné vědecké metodologie projektu tak jejích potenciálního využití zúčastněnými i nezúčastněnými bytovými společnostmi. Několik měsíců po zahajovacím meetingu projektu, můžeme …