Cíle projektu

 

Projekt AFTER bude přímo přispívat ke zvýšení energetické účinnosti o 20% v souladu s cílem stanoveným pro rok 2020 Evropskou komisí.

Cíle projektu jsou:

  • Zlepšení informovanosti a znalostí bytových společností o nových a stávajících opatřeních k úsporám energie.
  • Snížení krátkodobé spotřeby energie budov a zlepšení managementu, provozu a údržby.
  • Zvýšování zapojení nájemců do snižování spotřeby energie díky lepšímu přizpůsobení technických řešení chování nájemců.
  • Rozvoj strategie bytové organizace spojující energetickou účinnost a nízkonákladové investice.

Zaměřením na tyto cíle, AFTER pracuje se zúčastněnými organizacemi a stanovuje cíl okamžitého snížení o 3 až 7,5% roční spotřeby energie – jakmile výstavba nebo renovace budov byla dokončena.