Energeticky úsporná opatření

 

Projekt AFTER má za cíl nalézt a podporovat inovativní a relevantní zkušenosti v domovních fondech měst a obcí EU.

Několik opatření k energetickým úsporám bylo vytvořeno v posledních pěti letech s cílem zlepšit celkovou energetickou účinnosti bytových společností. Partneři projektu AFTER budou shromažďovat různé typy energeticky úsporných opatření a vytvářet společný rámec projejich hodnocení a sdílení informací.

Energeticky úsporná opatření mohou zahrnovat různé přístupy, ambice a strategie. Použité metody budou kombinovat různé nástroje a mohou nebo se nemusí vztahovat ke specifickým technickým řešením, mohou a nemusí vyžadovat značné investice a mohou být krátkodobé nebo dlouhodobé strategie.

AFTER rozlišuje 5 hlavních kategorií energeticky úsporných opatření:

Tyto kategorie jsou rozděleny na sub-kategorie, které nabízejí další specifikace různých druhů energeticky úsporných opatřeních. Navzdory jejich množství a rozdílů, AFTER bude hodnotit různé ESM dle stejného koncepčíního rámce.

Tři kritéria účinnosti budou použita k hodnocení každého energeticky úsporného opatření. Každá inovace bude představena a posouzena dle její ekonomické účinnosti, energetické účinnosti a zvyšování povědomí o ekolgickém chování nájemců.