Provozní management

“Provozní management” shromažďuje energeticky úsporná opatření, která jsou ne-technická a nevyžadují přímé investice.

např.: smluvní dohody s dodavateli tepla, s nájemci atd….

Správa domovního fondu může mít velký vliv na energetickou náročnost domovního fondu. AFTER bude zkoumat dvě dimenze správy domovního fondu týkající se dvou různých zainteresovaných stran:

  • Smluvní vztahy s dodavateli tepla a správcovskými bytovými společnostmi. Např.: smlouva s firmou pro údržbu systému vytápění, která zahrnuje specifikaci podílu na zisku, jestliže dohodnuté energetické úspory budou dosaženy.
  • Rozvoj vztahů s koncovým zákazníkem (nájemci, obyvatelé) a zvyšování povědomí k ekologickému chování, které je požadováno k zachování smluvních vztahů. Smluvní vztahy s nájemci se mění zejména, když se nájemci mají částečně podílet na investicích ke zlepšení energetické náročnosti jejich domu. Mezi těmito opatřeními najdeme: kampaně, monitoring, výstavy a události, rady…

    Příklady opatření “Provozního managementu” jmenované bytovými společnostmi: