Klíčové údaje

 

Projekt AFTER – fakta a údaje :

  • Zahájen v květnu 2011, trvání projektu 3 roky.
  • 2,7 mil. rozpočet dotován 75% Evropskou komisí.
  • 18 partnerů a 6 národních bytových organizací spravujících 103 000 bytových jednotek.
  • Účast 200 profesionálů na 3 národních workshopech a závěrečných seminářích (bytové organizace měst a obcí, národní asociace správcovských bytových společností, vědecké a výzkumné instituce, představitelé sdružení nájemců).

 

  • 3 otestovaná energeticky úsporná opatření na stát s úsporou energie o 3 až 7,5%.
  • 3 pilotní místa na stát za účelem prezentovat proveditelnost a účinnost opatření k úsporám energie.
  • Propagace nízkonákladových opatření: méně než 500€/bytová jednotka.