Metodologie

Projekt AFTER postupuje třemi fázemi:

1. Retrospektivní analýza účinnosti realizovaných energeticky úsporných opatření

První korky spočívají v nalezení inovativních a nejlepších energeticky úsporných opatření (ESM), které by měly být zobecněny. Tento cíl vyžaduje hlubokou analýzu celkové a skutečné účinnosti opatření již realizovaných během posledních pěti let zúčastněnými bytovými organizacemi z ekonomického, environmentálního a sociálního hlediska. Povědomí o nových inovativních řešeních se zvýší prostřednictvím analýzy postupů bytových společností na věrohodném a srovnatelném základě. Poté budou vybrány nejlepší zjištěná opatření k úsporám energie a optimalizovány přes zlepšení provozu, údržby a ekologického povědomí nájemců. Toto povede k navržení “optimálních standardních ESM”.

2. Zlepšení a fáze testování

Během druhé fáze partneři projektu AFTER budou testovat tato optimální ESM “naživo” v pilotních místech.  During the second phase, AFTER project partners will test these optimized ESM “live” on sites. Účinek ESM realizovaných v pilotních místech bude monitorován alespoň jedno topné období.

3. Hodnocení a uvedení do bytového fondu

Třetí a poslední fáze bude spočívat v hodnocení a zlepšení testovaných ESM a jejich zavedení v celém domovním fondu zúčastněných společností. V této poslední fázi, rozšiřování informací o výsledcích projektu zajistí rovněž, že optimální ESM budou známy evropským bytovým společnostem mimo konsoricium projektu tak, že můžou následovat příklady členů projektu AFTER.