Nízkoenergetické novostavby

Výstavba nových nízkoenergetických staveb zahrnuje opatření, která jsou technická a vyžadují přímé investice.

např. nové nízkoenergetické domy, domy s energetickou náročností <50 kwh/m2/rok, atd….)

Tato kategorie je speciálně věnovaná nedávným stavbám: nízkoenergetické budovy postavené v posledních 5 letech, jak individulní tak kolektivní struktury.

Pro potřeby tohoto projektu, nízkoenergetické budovy mohou být zhruba definovány jako budovy se spotřebou menší než 50 kWh konečné spotřeby/m2 obytné plochy pro vytápění, větrání a teplou vodu.

Kategorie zkoumá environmentální, ekonomickou a socialní účinnost provozního managementu a běžné údržby realizované na nedávných nízkoenergetických stavbách. Rovněž prezentuje optimální scénáře pro tyto budovy s využitím následujících metod:

  • Lepší předepsání systémů v zadáních výběrového řízení.
  • Zlepšení z hlediska energetické a ekonomické účinnosti.
  • Doporučení opatření ke zvýšení ekologického povědomí.

Odhadujeme, že příslušná ESM zacílená na provoz, údržbu a správu by mohla mít potenciál úspor 7,5% stávající energetické spotřeby nízkoenergetických budov. Toto odpovídá zhruba polovině rozdílu mezi očekávanou spotřebou (vypočtenou v návrhové fázi) a skutečnou pozorovanou spotřebou po několika topných sezónách.