O projektu

 

Budovy tvoří okolo 40% energetické potřeby EU.

V posledních pěti letech bytové organizace měst a obcí hrály příkladnou roli při zlepšování energetické účinnosti bytového sektoru. Předvídaly nadcházející národní předpisy a experimentovaly s výstavbou nízkoenergetických budov a inovativními energeticky vědomými renovacemi.

AFTER má za cíl podporovat a pokračovat v tomto úsilí zejména s ohledem na překážky a výzvy související se současnou ekonomickou situací.

AFTER má umožnit zúčastněným i nezúčastněným bytovým organizacím po celé Evropě zlepšit energetickou náročnost jejich domovního fondu s nakladově optimálními řešeními. Jeho cílem je podporovat a rozvíjet stávající znalosti v oblasti strategií energetických úspor a povzbuzovat jejich realizace společnostmi bytového sektoru.

AFTER zdůrazňuje důležitost zajištění energetické účinnosti jako hlavní cíl i po výstavbě budovy. Projekt podporuje opatření přizpůsobené různým investicím a situacím. Zvláštní důraz je kladen na přispění provozní údržby a managementu k energetické účinnosti budovy.

Přístup

AFTER sdružuje retrospektivní analýzu, krátkodobé návrhy a dlouhodobé investiční strategie.

Projekt navrhuje krok za krokem integrovaný proces, který lze rozdělit takto:

 

  • Hodnocení účinnosti technických řešení realizovaných během posledních pěti let (účinnost, nákladově-opatimální efektivita, názor nájemců atd….).
  • Definice nových ekonomicky optimálních, technických a sociálních standardů a opatření zaměřených na management a údržbu budov i zvýšení ekologického povědomí nájemců.
  • Testování a finální vyhodnocení nových energeticky úsporných opatření v pilotních místech se zaměřením na jejich budoucí zobecnění.

Bytové organizace municipalit v 6 různých zemích EU (Česká republika, Dánsko, Francie, Německo, Itálie a Slovinsko) a jejich partneři včetně národních bytových asociací, vědecký výbor a národní sdružení nájemců spolupracují, aby podporovaly nejefektivnější řešení.

Tato různorodost účastníků projektu AFTER podporuje lepší spolupráci mezi všemi aktéry v sektoru obecního bydlení se společným cílem zlepšení a upevnění jejich energetické účinnosti.