Pilotní místa

 

Partneři projektu AFTER budou hledat inovativní energeticky úsporná opatření realizovaná v posledních pěti letech, aby určily jejich potencionál využití pro optimalizaci domovních fondu zúčastněných bytových organizací. Pilotní místa budou vybrána společnostmi jako způsob, jak testovat a hodnotit, jak tyto řešení můžou být přizpůsobeny různým kontextům.

Cílem je jasně stanovit vztah mezi nejlepšími postupy a jejich zavádění velkým počtem bytových organizací.

Pilotní místa budou laboratoří použitou k výpočtení účinnosti a nákladů každého energeticky úsporného opatření a jejich zlepšení. Navržená technická řešení budou konfrontována se skutečným zavedením bytovými společnostmi a nájemci.

Každá zúčastněná bytová společnost vybere tři pilotní místa nabízející různorodé kontexty, ve kterých budou vybraná opatření testována.