Publikace

Sekce obsahuje hlavní dokumenty vytvořené partnery projektu AFTER.

Několik těchto dokumentů je část oficiálních výstupů projektu.

Pracovní téma 2: Scientific Coordination/Vědecká koordinace

AFTER Scientific methodological tools
Handbook transl. France
Handbook transl. Czech Republic
Handbook transl. Germany
Handbook transl. Slovenia
Handbook transl. Denmark
Handbook transl. Italy

Pracovní téma 3 – 7: Energy Saving Measures/ Energeticky úsporná opatření

Zpráva o inovativních opatřeních v zúčastněných zemích během posledních pěti let včetně dat zahrnujících analýzu dat a praktická doporučení.

Overview of 84 best practices concerning the management and maintenance of the European housing stock

Pracovní téma 8: Assessing energy saving measures on pilot sites/Hodnocení energeticky úsporných opatření v pilotních místech

Saving energy through maintenance and management in Havirov, Czech Republic
Saving energy through maintenance and management in Aarhus, Denmark
Saving energy through maintenance and management in Clermont-Ferrand, France
Saving energy through maintenance and management in Darmstadt, Germany
Saving energy through maintenance and management in Provincia di Torino, Italy
Saving energy through maintenance and management in Trbovlje, Slovenia
From the AFTER Pilot Sites to running routines for the European SHOs
Implementing strategies in the AFTER Social Housing Companes to reach Energy-2020 objectives

Pracoví téma 9: Diseminace

Presentation material for professional communication
Presentation material, including project logotype
Newsletter #1
Newsletter #2
Newsletter #3
Newsletter #4
Newsletter # 5
AFTER Publishable report
Brochure English
Brochure French
Brochure Czech
Brochure Danish
Brochure German
Brochure Italian
Brochure Slovenian
After report dissemination activities review