Renovace domů

Kategorie “renovace domů” zahrnuje ESM, které jsou technické a vyžadují přímé investice.

např. vnější zateplení obvodobého pláště atd…

Tato kategorie je speciálně věnovaná minulým intervencím na stávajících budovách.
Komplexní sanace (intervence na obvodovém plášti a systémech) a intervence na obálce budovy (výměna oken, částečné zateplení…) jsou zahrnuty. Projekt se zaměřuje na nedávné intervence (méně než 5 let staré), ale také začleňuje do okruhu některé starší, ale relevantní opatření. Projekt soustředí své studie na budovy s centralizovaným systémem vytápění. Příslušné opatření vztahující se k provozu, údržběm a managementu nedávno renovovaných budov by měly umožnit bytovým společnostem uspořit 3 až 7,5% energie v domovním fondu.

Příklady typů opatření kategorie “Renovace budov” vyjmenované bytovými společnostmi: