Retro-commissioning

Retro-commissioning (RECx) je definován jako systematický proces zlepšování stávající účinnosti budov nalezením a realizací nízkonákladových zlepšení provozu a údržby, které zajistí, že náročnost budovy splní očekávání vlastníka. RECx shromažďuje technické a lidské přístupy s cílem nalézt a opravit nedostatky a problémy budovy.

Jinými slovy, RECx zahrnuje audit systému (jak jeho zařízení tak jeho správy) pro zlepšení jeho celkové energetické účinnosti:

  • zajištění, že zařízení je v řádném provozním stavu.
  • Snížení stížností a rozstoucí spokojenost.
  • Snížení nákladů ne energii.
  • Zvýšení životnosti a doby trvání systémů.

Metody retro-commissioningu budou aplikovány na pilotních místech AFTRu za účelem nalézt potenciál energetických úspor a zpracovat optimální scénáře, které budou testovány.