Vyhodnocení opatření

Tento úkol spočívá v sestavení obecného přehledu různých inovativních energeticky úsporných opatření pro domovní fond, které byly realizovány v posledních pěti letech zúčastněnými bytovými organizacemi. Tento nový přístup bude umožňovat partnerům projektu (zejména výzkumným ústavům) získat jasnější představu o skutečné účinnosti každého energeticky úsporného opatření.

Jakmile bude zpracován obecný přehled, bytové společnosti budou provádět sběr dat nutných k vyhodnocení účinnosti.

Specifikace některých aspektů povahy dat nebo metod sběru budou poskytnuty národními výzkumnými ústavy a bytovými organizacemi.

Zatímco budou sbírána data, další “tipy” pro sledování účinnosti různých energeticky úsporných opatření budou rovněž vzaty v úvahu.

To poskytne všem zúčastněným  společnostem konkrétní informace, které jim pomohou v jejich každodenní práci.