Výměna systémů

Kategorie “Změna systémů” shromažďuje opatření, která jsou technická a vyžadují přímé investice.

např.: kotle, předávací stanice atd…

Tato kategorie je speciálně zaměřena na analýzu a optimalizaci systému ventilace, centralizovaného vytápění a systému ohřevu vody, které byly změněny v posledních pěti letech.

Výměna systému je oddělena od renovací, protože se liší ve frekvenci (jednou za 10-15 let namísto 25 let, jak je to běžné pro renovace) a dovednostech (personál spravující systém vytápění, ohřevu vody a ventilace jsou odborníci; jsou součástí “oddělení údržby” zatímco personál pro renovace je část “oddělení vývoj a renovace”).

Příklady opatření kategorie “Výměna systémů” vyjmenované bytovými společnostmi: