Velkommen til AFTER

Et projekt om energioptimering og standardløsninger for vedligehold og drift af almene boliger

Projektet AFTER er over 3 år blevet gennemført med henblik på at styrke energibesparende forretningsgange indenfor drift og vedligehold hos de almene boligorganisationer

18 projektpartnere har mellem maj 2011 og maj 2014 gennemført en undersøgelse af energibesparende tiltags reelle effekt.
De har også testet nye energitiltag i forbindelse med drift og vedligeholdelse af 18 testafdelinger der viser betydelige energibesparelser. Du kan finde mere information her på projektets hjemmeside

AFTER resultater:

 • 84 faktablade om vigtige energibesparende tiltag gennemført i den almene boligsektor i Europa fra 2006 til 2011 indenfor drift og vedligehold.
 • 3 gennemtestede standard-energibesparende tiltag er blevet udført i hver af de 6 deltagende lande for i alt 824 boliger.

  Disse tiltag har betydet, at bygningerne har sparet energi fra 5 % (for relative billige vedligeholdelsesinvesteringer, fx regulering af brugsvandssystemer) op til 40 % (optimering af totalrenoveringer).

  Optimeringsløsningerne er gennemført med støtte fra AFTER projektet.
 • Det samlede resultat er særdeles tilfredsstillende med mere end 1811 MWh (398,42 toe/år) sparet i AFTERs testafdelinger.

  Denne store energibesparelse er opnået takket være optimeringsløsninger til allerede eksisterende energibesparende tiltag.
 • I hver testafdeling er beboerne (mere end 1500 beboere har været med!) informeret om implementering af de optimerede energitiltag.

 • De deltagende boligorganisationer har indarbejdet kvantitative mål for energireduktion i deres plan for ejendomsdrift.

  De forbedrede AFTER energitiltag, testet gennem vores undersøgelsesperiode, er blevet indarbejdet i større strategier, der retter sig mod at nå målene for EUs 20-20-20 energistrategi.
 • Mere end 200 fagpersoner har deltaget i AFTER projektets formidlingsaktiviteter.
  Der er afholdt særlige projektworkshops i de deltagende lande med deltagelse af administrative medarbejdere fra den almene sektor samt forskere, beboere, arkitekter, politikere etc.

  20 artikler om projektet og resultater er udgivet i videnskabelige og faglige tidsskrifter

Seneste nyheder

AFTER projektet er afsluttet

Maj 2014 er EU-projektet AFTER officielt afsluttet. Du kan læse og downloade vores AFTER magasin der opsummerer projektet, her (i dansk version). …

Meget mere “AFTER”

I ’AFTER’ projektet har vi haft en unik mulighed for at analysere, optimere og teste, hvordan bygningerne kan fungere bedre. Samtidig kan denne viden give et grundlag for …