Meget mere “AFTER”

I ’AFTER’ projektet har vi haft en unik mulighed for at analysere, optimere og teste, hvordan bygningerne kan fungere bedre. Samtidig kan denne viden give et grundlag for at forbedre udformningen af de tekniske dele af bygningerne i fremtiden.

INSPIRATION FRA USA
Projektet har hentet inspiration fra USA vedrørende to centrale elementer i den metodiske ramme for projektet:
»» Retro-Commissioning og
»» Evaluering, måling og dokumentationskoncepter.

Retro commissioning (RCX) er defineret som en “systematisk proces til forbedring af en eksisterende bygnings funktion ved at identificere og gennemføre vedligeholdelse og operationelle forbedringer til relativt lave omkostninger og hjælpe med at sikre, at bygningens ydeevne møder ejerens forventninger”. (Se også artiklen om en vellykket retro-commissioning proces i Lystrup).
Metoder til evaluering, måling og kontrol af ’AFTER’s pilotprojekter er også udviklet med baggrund i amerikanske erfaringer. ’AFTER’ bruger IPMVP (International Performance and Measurement Verification Protocol) som fælles grundlag. IPMVP blev lanceret i 1995 af det amerikanske Department of Energy (“Northamerican Energy Measurement and Verification Protocol “). Dens formål var at give et generelt redskab til at kvantificere og vurdere energibesparelser skabt af ESCOs (Energy Saving Companies).

NYE VÆRKTØJER
I ’AFTER’ projektet har vi udviklet en metode og afprøvet et sæt “værktøjer” til at identificere problemer, mulige forbedringer og optimeringer vedrørende administration og drift af nye lavenergi og energirenoverede bygninger. Den metodiske ramme for projektet er udviklet i samarbejde mellem de videnskabelige parter og de almene boligorganisationer (samt til dels lejerorganisationer). Som et resultat har ’AFTER’ skabt en række værktøjer, der kan hjælpe de almene boligorganisationer med at optimere deres bygningers ”performance”.

HÅNDBOG
Når man arbejder med dokumentation af bygningers ydeevne er det yderst vigtigt at have et sæt af definitioner for at kunne beskrive og sammenligne resultaterne. Projektets håndbog er en fælles platform med definitioner. Håndbogen angiver en specificeret beregning af arealer, måleenheder, moms, graddage m.v. – med henblik på at hjælpe til en fælles forståelsesramme.
En stor – men også velkendt udfordring – har været at beregne kvadratmeter som grundlag for at finde de rigtige og sammenlignelige data for energiforbruget og økonomien i de energibesparelser, der indgår i projektet. Den måde vi beregner arealer på i de europæiske lande er meget forskellig. Men håndbogen giver et overblik over de forskellige beregningsmetoder og udpeger den, der i projektet anvendes til at sammenligne energibesparelser og økonomisk resultater. Et vigtigt element har også været definition af baseline (antal år med data for forbrug før forbedring) og måleperiode (antal år med data for forbrug efter forbedring) samt graddage. Det er beskrevet nærmere i artiklen ”Dataindsamling og dokumentation af resultater”.
Håndbogen er tilgængelig på syv sprog på www.afterproject.eu.
FAKTABLADE
I 84 faktaark beskriver vi alle de energibesparende foranstaltninger, der er blevet behandlet i AFTER projektet. Databladene kan defineres som et “katalog af gode idéer” for at optimere bygningernes energimæssige ydeevne. De almene boligorganisationer og videnskabelige eksperter har udviklet faktaarkene i samarbejde. Fokus er ikke alene på de tekniske eller administrative spørgsmål, men også på erfaringer og tips til andre, der er interesserede i gennemførelsen af energibesparende tiltag.
RETRO-COMMISSIONING
For mange vil et vigtigt, nyt element i driften og administration af almene boliger være Retro-Commissioning. Det kan beskrives som et bygningscheck i tolv trin og er baggrunden for at udarbejde en ’Master Liste’ over mangler og forslag til energibesparende indsatser, forbedringer og optimeringer.
Erfaringerne fra RCX viser, at vigtige punkter er:
»» Registrering af energiforbruget – store udsving i løbet af året viser, om handling er nødvendig. Det kan være teknisk og / eller afhængig af beboernes adfærd og manglende opmærksomhed.
»» Registrering af beboernes klager kan være med til at identificere, om der er nogle tekniske problemer i bygningen, der har brug for at blive løst.
»» Interview med ejendomsfunktionæren kan afsløre større problemer i bygningen
»» En struktureret metode med spørgsmål og dokumentation – ligesom RCX – hjælper processen.

Læs mere i vores AFTER Magasin: http://www.bl.dk/byggeri,-energi-og-klima/energibesparende-standardloesninger/after-magasin/

Skriv et svar

Din e-mail-adresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *

Disse HTML koder og attributter er tilladte: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>