Om projektet

Bygninger tegner sig for omkring 40% af EUs energibehov.

I de sidste fem år har almene boligorganisationer spillet en eksemplarisk rolle i at forbedre energieffektiviteten i boligsektoren. Boligorganisationerne har forudset kommende national lovgivning og har rettidigt eksperimenteret med opførelsen af ​​lavenergibyggeri og innovative energirenoveringer.

Projektet AFTER sigter mod at fremme og fortsætte denne indsats ikke mindst i lyset af de udfordringer, som den nuværende økonomiske situation indebærer.

AFTER har til hensigt at gøre det muligt for deltagende og ikke-deltagende almene boligorganisationer over hele Europa at forbedre energieffektiviteten i deres boliger med omkostningstrimmede løsninger. Projektets mål er at fremme og udvikle eksisterende europæisk viden inden for energibesparende strategier og fremme deres implementering inden for boligsektoren.

AFTER understreger betydningen af ​​at etablere energieffektivitet som et vigtigt mål – også efter bygningsopførelsen. Projektet fremmer tiltag, som er tilpasset en bred vifte af investeringer og situationer. Særlig vægt lægges på de vigtige bidrag fra drift, vedligeholdelse og administration i bygningers energimæssige ydeevne.
 
Tilgang
AFTER anvender retrospektiv analyse, overskuelige løsningsforslag og langsigtede investeringsstrategier.
Projektet arbejder med en trinvis proces, der kan opdeles som følger:
 
– Resultatvurdering af tekniske løsninger som er gennemprøvet i løbet af de sidste fem år (performance, cost-optimal effektivitet, lejernes vurdering/tilfredshed, osv. ..).
– Definition af nye økonomisk optimerede, tekniske og sociale standarder og foranstaltninger, der fokuserer på styring og vedligeholdelse af bygninger såvel som tiltag der giver økonomisk gevinst for beboerne.
– Test og bedømmelse af nye energibesparende foranstaltninger i boligafdelinger med fokus på fremtidig udbredelse.
 
Almene boligorganisationer i 6 forskellige lande (Tjekkiet, Danmark, Frankrig, Tyskland, Italien og Slovenien) og deres partnere, herunder nationale boligorganisationer, forskningsinstitutter og nationale lejerorganisationer -samarbejder for at fremme de mest effektive og fleksible løsninger.

En sådan mangfoldighed af forskellige projektdeltagere i AFTER giver mulighed for et bedre samarbejde mellem alle aktører i den almene boligsektor med det fælles mål at forbedre og fastholde energieffektivit.