Afprøvninger

AFTERs projektpartnere ønsker at identificere innovative energibesparende tiltag, erfaret gennem de sidste fem år, med henblik på at vurdere mulighederne for at optimere bygningsmassen hos de deltagende boligorganisationer. I den sammenhæng vil et antal afprøvningssteder blive valgt for at teste og bedømme, hvordan disse løsninger kan tilpasses forskellige forhold.

Målet er her at etablere en forbindelse mellem bedste praksis og implementering hos et stort antal boligorganisationer.

Afprøvningerne vil blive anvendt som laboratorier til at måle effektiviteten og omkostningerne ved hvert energibesparende tiltag – og forbedre dem fra udgangspunktet. Disse afprøvningssteder vil gøre det muligt at konfrontere de foreslåede, tekniske løsninger med virkeligheden i boligafdelingen og hos beboerne.

De deltagende boligorganisationer skal hver vælge tre afprøvningssteder (i deres eget land), hvorved der skabes en række forskellige undersøgelsesrammer.