Begrebsramme for ESM konsekvensanalyse

AFTERs forskningsteam har udviklet et fælles begrebsapparat, der vil blive anvendt til at vurdere de økonomiske, miljømæssige og sociale konsekvenser af de energibesparende tiltag (ESM), gennemført af almene boligorganisationer.

Begrebsapparatet består af: et komplet sæt af indikatorer og en håndbog V1, der oplyser, hvordan man bruger indikatorerne.

Disse dokumenter er tilgængelige i alle projektdeltagernes sprog. Du kan ændre sproget ved at klikke på flaget i øverste højre hjørne af dit navigationsvindue.