Meget mere “AFTER”

I ’AFTER’ projektet har vi haft en unik mulighed for at analysere, optimere og teste, hvordan bygningerne kan fungere bedre. Samtidig kan denne viden give et grundlag for at forbedre udformningen af de tekniske dele af bygningerne i fremtiden. INSPIRATION FRA USA Projektet har hentet inspiration fra USA vedrørende to centrale elementer i den metodiske ramme for projektet: »» Retro-Commissioning og »» Evaluering, måling og dokumentationskoncepter. Retro commissioning (RCX) er defineret som en “systematisk proces til forbedring af en eksisterende bygnings funktion ved at identificere og gennemføre vedligeholdelse og operationelle forbedringer til relativt lave omkostninger og hjælpe med at sikre, …

AFTERs hjemmeside er nu online

Vores hjemmeside vil være med til at kommunikere de mange inputs fra EU-projektet. Hjemmesiden præsenterer de vigtigste informationer, som er nyttige for at forstå projektet for interessenter og partnere. AFTERs hjemmeside er også et redskab til at informere offentligheden og de nære interessenter – om udviklingen af projektet og de kommende aktiviteter. …

AFTER i Ljubljana – november 2011

Partnerne i EU-projektet AFTER har holdt møde i Ljubljana d. 22. og 23 november. Mødet blev afholdt med henblik på at gøre status og diskutere de vigtigste fremskridt siden AFTER kickoff-mødet i maj 2011 i Paris. Mødedeltagerne drøftede i debatter og workshops gennemførelse af projektets vigtigste mål: at indsamle og vurdere innovative energibesparende tiltag, der er afprøvet de sidste fem år på tværs af den almene boligmasse i Europa. Diskussionerne vedrørte både den fælles videnskabelige projektmetode og dens potentielle anvendelse af projektets partnere og øvrige almene boligorganisationer. Et par måneder efter kick-off mødet, kan vi nu begynde at fremlægge vores første observationer. Ljubljana-mødet bidrog til at understrege mangfoldigheden af energibesparende tiltag, der er indsamlet blandt de deltagende almene boligorganisationer. …