Bygningsrenovering

Bygningsrenovering samler energibesparende tiltag (ESM’er), der er tekniske og kræver direkte investeringer
(fx udvendig isolering af klimaskærmen, osv. …).

Denne kategori er specielt dedikeret til gennemførte indsatser på eksisterende bygninger. Helhedsorienterede renovering (fornyelse af klimaskærmen og installationer) og punktvist indgreb på klimaskærmen (udskiftning af vinduer, delvis isolering …) medtages her. Projektet fokuserer på de nyeste tiltag (mindre end 5 år gammel); dog integreres også i vist omfang nogle ældre, men relevante foranstaltninger.

Projektet koncentrerer sin undersøgelser til bygninger, som benytter centralvarme. Gennemtænkte tiltag vedrørende drift og vedligeholdelse/forvaltning af nyligt renoverede bygninger bør gøre det muligt for almene boligorganisationer at spare ekstra 3 til 7,5% i energi for denne del af bygningsmassen.

Eksempler på typer af energibesparende tiltag for bygningsrenovering, opgjort af Almene boligorganisationer: