Energibesparende tiltag

 

AFTER har til formål at identificere og fremme innovative og relevante erfaringer på tværs af det almene boligbyggeri i Europa.

Flere energibesparende tiltag er udviklet i de sidste fem år med det formål at forbedre den totale energimæssige ydeevne hos almene boligorganisationer. AFTER-projektets deltagere vil samle de forskellige typer for energibesparende tiltag og skabe en fælles ramme for at evaluere dem og vidensdele.

Energibesparende tiltag kan indebære mange forskellige tilgange, ønsker og strategier. De i AFTER anvendte metoder vil kombinere forskellige redskaber og kan være relateret til specifikke tekniske løsninger; de kan også kræve forskellige investeringer, og kan baserer sig på kort- eller langsigtede strategier.

I AFTERs klassifikationssystem skelnes mellem fem vigtige kategorier af energibesparende tiltag (ESM):

• Forvaltning af driften.
• Løbende vedligeholdelse.
• Udskiftning af varme-, ventilation- og vandopvarmnings-systemer.
• Renovering af bygninger.
• Nyt lavenergibyggeri.

Disse er igen opdelt i underkategorier, der rummer yderligere specifikationer om de forskellige slags ESM’er.

Selvom der således er tale om mange forskellige ESM’er, vil AFTER forsøge at vurdere ESM’erne ud fra den samme begrebsmæssige ramme.

Hvert energibesparende tiltags ydevene vil blive vurderet ud fra tre kriterier. Hver nyskabelse vil blive introduceret og bedømt i henhold til de økonomiske resultater, den energimæssige ydeevne, og den relaterede energibevidsthed.