Drift og administration

“Drift og administration” omfatter energibesparende tiltag (ESM), der ikke er tekniske og som ikke kræver direkte investeringer.

Det kan fx dreje sig om: kontraktlige aftaler med varmeleverandører, med beboerne, osv. .

Drift af boliger kan have stor indflydelse på den energimæssige ydeevne i bygningsmassen. AFTER vil undersøge to sider af boligdrift i relation til følgende aktører:

• Aftaler med varmeleverandører og facility management virksomheder. Fx: kontraktlige arrangementer med virksomheder, der vedligeholder varmesystemer og hvor der angives en overskudsdeling, hvis aftalte energibesparelser opnås.
• Nye relationer med slutkunden (beboeren) og fremme af energibesparende adfærd, hvilket er nødvendig for at sikre de kontraktlige relationer. Aftaler med beboerne er under forandring, især når beboerne bliver bedt om dels at medfinansiere investeringer til energiforbedring af deres boliger; dels når beboerne bliver centrale aktører i den energimæssige performance. Blandt disse tiltag finder man: kampagner, energiovervågning, udstillinger og arrangementer og personlig rådgivning.

Eksempler på typer af energibesparende tiltag under “Drift og administration”, oplistet af almene boligorganisationer: