Fortegnelse

Opgaven er at udarbejde en generel oversigt over forskellige innovative og energibesparende foranstaltninger i relation til bygningsmassen, der er blevet gennemført i de sidste 5 år af de deltagende almene boligorganisationer. Denne nye fremgangsmåde vil gøre det muligt for projektpartnerne (især forskningsinstitutterne) at få et klarere billede af de reelle resultater for hvert energibesparende tiltag.

Når den indledende opgørelse er tilendebragt, vil de almenne boligorganisationer blive bedt om at indsamle alle nødvendige data til at foretage en fuldstændig konsekvensvurdering.

Specifikation af særlige dataaspekter eller indsamlingsmetoder vil blive foretaget af forskningsinstitutter og boligorganisationer.

Mens data indsamles vil andre “gode tips” omhandlende implementering og opfølgning på energibesparende tiltag også blive taget i betragtning. Dette vil give alle projektdeltagere konkrete informationer, der kan hjælpe dem i deres daglige arbejde.