Løbende vedligehold

“Løbende vedligehold” omfatter tekniske, energibesparende tiltag (ESM), som ikke nødvendigvis kræver direkte investeringer.

Fx: Balancering, regulering, rengøring af rør mv. .

Energibesparende tiltag i forbindelse med løbende vedligeholdelse er ofte i underentreprise til varmeleverandører og Facility Management virksomheder. Disse ESM’er indbefatter normalt billige tiltag såsom balancering og regulering af varmesystemer, isolering og rensning af varmvandsrør samt vedligeholdelse af kedler o.l.. Sådanne tiltag tilbyder typisk et investeringsafkast på kort sigt og kan være særdeles rentable.

Eksempler på typer af energibesparende tiltag under “Løbende vedligehold”, oplistet af almene boligorganisationer: