Metode

AFTER følger en tre trins projekttilgang:

1. Retrospektiv analyse af gennemførte energibesparende tiltag
De første skridt består i at identificere innovative og gode energibesparende tiltag (ESM), som bør udbredes. Dette mål kræver en dybdegående analyse af de overordnede og reelle resultater, der allerede er indhøstet af de deltagende boligorganisationer i løbet af de sidste 5 år – set fra et økonomisk, miljømæssigt og boligsocialt synspunkt. De udvalgte ESM’er vil blive gensidigt styrket og optimeret gennem analysen på et sammenligneligt og troværdigt grundlag.

2. Forbedring og testfase
I den anden fase vil AFTER projektets partnere teste 18 af de optimerede ESM’er “live” i forskellige boligafdelinger. Virkningen af ​disse implimenterede ​ESM’er vil blive overvåget i hele årets opvarmningssæson.

3. Evaluering og udbredning af tiltag
Den tredje og sidste fase består i at evaluere og forbedre de testede ESM’er og derefter begynde at implementere dem i de deltagende boligorganisationers bygningsmasse. I denne sidste fase vil formidlingsaktiviteter også sikre, at optimerede ESM’er bliver kendt af europæiske boligorganisationer udenfor projektkonsortiet, så de kan efterfølge projektetmedlemmernes eksempel.