Nybyggeri

Opførelse af ​​nyt lavenergi-byggeri indebærer energibesparende tiltag (ESM), der er tekniske og kræver direkte investeringer.

Denne kategori er specielt dedikeret til opførelse af nyt lavenergibyggeri, opført i de sidste fem år – både hvad angår individuelle og kollektive bygningsstrukturer.
Til brug for dette projekt kan lavenergibyggeri defineres som en bygning, der bruger mindre end 50 kWh af det endelige energiforbrug / m2 boligareal – til opvarmning, ventilation og varmt vand.

Kategorien fokuserer på den miljømæssige, økonomiske og sociale ‘performance’ af drift og løbende vedligehold gennemført på nye lavenergibyggerier. Kategorien omfatter også optimeringsscenarier for sådanne bygninger ved hjælp af følgende metoder:

• En bedre teknisk kravsspecikation af systemer, leveret af almene boligorganisationer i forbindelse med udbud
• Forbedringer af den energimæssige og økonomiske ydeevne
• Anbefalinger om virkemidler til energibesparende tankegang/adfærd, der implimenteres ved ibrugtagning af bygningen.

Vi anslår, at de rette energibesparende tiltag, målrettet drift, vedligeholdelse og administration, kan have et besparelsespotentiale på 7,5% af det nuværende energiforbrug i lavenergibyggeri.