Projektmål

AFTER vil være med til at forbedre energieffektiviteten med 20% i overensstemmelse med EU-kommissionens mål for 2020.

Målene for projektet er:

• Forbedring af almene boligorganisationers bevidsthed og viden om nye og eksisterende energibesparende tiltag.
• Reduktion nu og her af energiforbruget i bygninger og bedre styring af drift og vedligeholdelse.
• Stigende beboerengagement i at reducere energiforbruget gennem bedre tilpasning af tekniske løsninger til beboernes adfærd.
• Udvikling af boligorganisationens strategier, hvorved energieffektivitet og billig investering kombineres.

Med udgabgspunkt i disse mål vil AFTER arbejde med projektdeltagerne og sætte mål for en øjeblikkelig reduktion på 3% til 7,5% af det årlige energiforbrug – når opførelsen eller renovering af deres bygninger er afsluttet.