Retro-commissioning

Retro-commissioning (RECx) defineres som en systematisk proces til at forbedre en eksisterende bygnings ydeevne. Det sker ved at identificere og gennemføre billig drift og forbedret vedligeholdelse, som skal sikre at bygningen lever op til ejerens forventninger. RECx sammenholder det tekniske og manuelle arbejdsgange for at afdække og udbedre mangler og problemer i en bygning.

Med andre ord indebærer RECx en revision af et system (både dets udstyr og forvaltning) til at forbedre den samlede energimæssige ydeevne. Dette sikrer,

– at udstyret er i god driftstilstand.
– en reduktion af klager
– en stigende tilfredshed.
– en reduktion af energiudgifter.
– at systemets holdbarhed og levetid øges.
 
Metoder for Retro-commissioning vil blive anvendt i forbindelse med AFTER projektets demonstrationstest i boligafdelinger med henblik på at identificere alle potentielle kilder til energibesparelser samt at udarbejde optimerede scenarier til at eksperimentere med udvalgte ESM’er.