System udskiftning

“System udskiftning” omfatter energibesparende tiltag (ESM), der er teknisk og kræver direkte investeringer.

Fx: udskiftning af kedler, ventilationssystemer, osv. .

Denne kategori er specielt målrettet til analyse og optimering af ventilation, centralvarme og varmtvandssystemer, der er blevet fornyet i de sidste fem år.
Systemudskiftninger adskiller sig fra andre renoveringsindsatser ved forskellen i hyppighed (en gang hvert 10-15 år i stedet for hvert 25 år, hvilket er normalt for renovering) og kompetencer (personalet som drifter varme-, varmtvand- og ventilationssystemer er specialister, og de er en del af driftsafdelingen, mens dem, der renoverer, er “udviklings- og byggefolk”)

Eksempler på typer af energibesparende tiltag under “system udskiftning”, oplistet af almene boligorganisationer: