Dobrodošli na AFTER Projekt

Optimizacija stroškov in standardne rešitve za vzdrževanje in upravljanje več stanovanjskih stavb

Projekt AFTER je za 3 leta uveljavili ukrepe, posvečene povečanju prispevka vzdrževanja in upravljanja socialnih stanovanj k politiki varčevanja z energijo.

18 partnerjev projekta je med majem 2011 in majem 2014 opravilo retrospektivno analizo dejanske učinkovitosti ukrepov za varčevanje z energijo, izvedenih med letoma 2006 in 2011. Testirali so tudi nove ukrepe glede operacijskega vodenja in vzdrževanja na 18 pilotnih območjih, kar je pripeljalo do pomenljivih rezultatov v smislu varčevanja z energijo. Več lahko izveste na spletni strani projekta.

AFTER rezultati:

 • 84 informacijskih biltenov o glavnih ukrepih za prihranek energije, uporabljenih v evropskih javni stanovanjski skladih od 2006 do 2011, v povezavi s tekočim vzdrževanjem in operacijskim vodenjem.
 • 3 preverjeni standardni ukrepi so bili izvršeni v 6 sodelujočih državah v skupno 824 stanovanjih..

  Učinek teh ukrepov na obstoječo energetsko učinkovitost se odraža v prihranku od 5 % za nizkocenovno investiranje v vzdrževanje (na primer hidravlično uravnoteženje sistema), do 40 % (celostna prenova stavbe).

  Ustrezne optimizacijske rešitve, ki jih neposredno financira AFTER, so zaokrožile te ukrepe.
 • Splošna stopnja učinkovitosti je s prihrankom več kot 1811 MWh (398,42 toe/leto) na pilotnih mestih projekta AFTER zelo zadovoljiva.

  Ta količina energije predstavlja prihranek pridobljen z optimizacijskimi rešitvami obstoječih ukrepov za prihranek energije. Te optimizacijske rešitve predstavljajo približno 3 do 7 % dodatnih prihrankov po izvedbi izvirnega ukrepa za prihranek energije.
 • Najemniki so bili na vseh pilotnih mestih obveščeni o izvrševanju optimiziranih ukrepov za prihranek energije (več kot 1500 najemnikov se je prijavilo!)

 • Sodelujoče javne stanovanjske organizacije so vključile kvantitativne cilje zmanjšanja energije v svoje načrte za upravljanje premoženja.

  Rezultati optimiziranih ukrepov projekta AFTER, ki so bili testirani v času našega nadzora, so vključeni v večje strategije s ciljem, da se doseže energetska strategija 20-20-20.
 • Več kot 200 strokovnjakov je sodelovalo v splošnih aktivnostih za širjenje informacij na projektu AFTER.
  Organizirane so bile posebne delavnice v sodelujočih državah, ki so združile strokovnjake iz stanovanjskega sektorja, pa tudi raziskovalnih inštitutov, predstavnike najemnikov, arhitekte, politike, itd.

  Objavljenih je bilo okoli 20 člankov v znanstvenih ali strokovnih recenzijah o glavnih rezultatih projekta in o projektu samem.

Zadnje novice

Spletna stran projekta je sedaj on-line

Ta spletna stran vam bo pomagala do ključnih vsebin, razvitih skozi ta evropski projekt. Vsebina predstavlja informacije, potrebne za razumevanje projekta in zastavljenih ciljev njegovih partnerjev. Spletna stran …

AFTER v Ljubljani – November 2011

Partnerji evropskega projekta AFTER (Optimizacija stroškov in standardne rešitve za vzdrževanje in upravljanje več stanovanjskih stavb) so se 22. in 23. novembra sestali v Ljubljani. Srečanje je potekala …