AFTER v Ljubljani – November 2011

Partnerji evropskega projekta AFTER (Optimizacija stroškov in standardne rešitve za vzdrževanje in upravljanje več stanovanjskih stavb) so se 22. in 23. novembra sestali v Ljubljani. Srečanje je potekala v razpravi o glavnih realiziranih dosežkih AFTER projekta od uvodnega sestanka maja 2011 v Parizu.

Vsi zainteresirani so razpravljali v debatah in delavnicah o izvajanju aktivnosti za doseganje AFTER glavnih ciljev: zbiranje in ocenjevanje inovativnih ukrepov za varčevanje z energijo, izvedenih v zadnjih petih letih v stavbah evropskih socialnih skladov. Razprava zadeva tako skupno znanstveno metodologijo projekta in potencialno uporabnost v sodelujočih in nesodelujočih socialnih in stanovanjskih družbah.

 

 

Nekaj mesecev po uvodnem sestanku lahko začnemo pripravljati naše prve ugotovitve.

Na srečanju v Ljubljani  smo  poudarili zanimivo raznolikost ukrepov varčevanja z energijo, zbranih med sodelujočimi socialnimi in stanovanjskimi organizacijami.

Velik razcvet inovativnosti poudarja različna orodja, strategije in vrste investicij.

Ta raznolikost bo AFTER članicam prinesla oblikovanje okvirov skupnega delovanja in ocenjevanja, da bi obravnavali to pluralnost izkušenj in namenov in, da bi vsi sodelovali pri energetski učinkovitosti stanovanjskega fonda.
Delavnica v Sloveniji je partnerjem AFTER projekta potrdila potencial upravljanja, obratovanja in tekočega vzdrževanja za globalno doseganje energetske učinkovitosti stanovanjskih stavb.

 

Pomembnost je dvojna. Prvič, to pomeni, da deluje v pomembnem obsegu stanovanjskega fonda.  Če nedavno zgrajene nizkoenergijske stavbe in obnove predstavljajo 1 to 2 % stanovanjskega fonda letno, upravljanje in vzdrževanje zadeva vse stavbe.

Osredotočenje na obratovanje, upravljanje in vzdrževanje pomeni, da energetska učinkovitost ne bo odvisna le od izrednih ukrepov, saj ti predstavljajo le majhen del stanovanjskega fonda. Namesto tega je pomembna raznolikost vlaganja v celotni fond. In pomembno je vključiti vse zainteresirane strani: neprofitne stanovanjske organizacije, upravnike, nepremičninska podjetja, najemnike, dobavitelje ogrevanja, itd.
Vloga upravljanja in vzdrževanja je tudi ponuditi preproste rešitve kot odziv na skupna pričakovanja pri varčevanju z energijo.

Sofisticirana razvitost zelene gradnej pogosto skriva več standardnih ukrepov, ki bi jih najemodajalci, najemniki in lastniki lahko energetsko izboljšali s preprostimi ukrepi. AFTER ni sinonim za nizko-cenovne ukrepe v krizi.  ampak potrjuje, da se trajnostni razvoj socialnega stanovanjskega fonda  lahko pojavi s preprostimi inovacijami in enostavnimi rešitvami. Skladno s temi dejstvi AFTER namerava v kratkem času zmanjšati porabo energije za 3 do 7,5% v vseh sodelujočih stavbah.
Na delavnici AFTER projekta v Ljubljani  so sodelujoči pregledali projektno metodologijo in bolje opredelili raziskovalni projekt.

Vsi partnerji se bodo kmalu, marca 2012 ponovno sestali v Darmstadtu, Nemčija.

Dodaj odgovor

Tvoja e-pošta ne bo objavljena. Zahetvana polja so označena *

Lahko uporabite HTML značke in atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>