Izhodišča projekta

AFTER projekt bo neposredno prispeval k izboljšanju energetske učinkovitosti glede na zastavljeni cilj 20% s strani Evropske komisije do leta 2020.

Cilji AFTER projekta so:

Izboljšanje osveščenosti in znanja stanovanjskih družb in podjetij o novih in obstoječih ukrepih za varčevanje z energijo.
Zmanjšanje porabe energije v stavbah v kratkem času in izboljšanje upravljanja , obratovanja in tekočega vzdrževanja.
Učinkovitejše vključevanje uporabnikov pri zmanjševanju porabe energije z boljšim prilagajanjem tehničnih rešitev obnašanju uporabnikov oz. najemnikov.
Razvijanje strategije socialnih in drugih stanovanjskih organizacij glede energetske učinkovitosti in nizkocenovnih investicij.

Glede na te cilje si AFTER projekt s sodelujočimi podjetji zastavlja cilj: takojšnje zmanjšanje letne porabe energije za 3% do 7,5%, v že zgrajenih stavbah ali zaključenih prenovah svojih stavb.