Ključne številke

AFTER podatki in številke :

  • Začetek  maja 2011, trajanje 3 leta.
  • Proračun 2,7M EUR,  v višini 75 % dodeljen s strani Evropske komisije.
  • 18 partnerjev iz 6 držav,  v upravljanju stanovanjskih organizacij 103 000 enot.
  • 200 strokovnjakov, ki sodelujejo na 3 nacionalnih delavnicah in končnih seminarjih (socialni stanovanjski skladi, nacionalne stanovanjske zadruge, znanstvene in raziskovalne ustanove, predstavniki združenj najemnikov).
  • 3 predhodno testirani standardni ukrepi varčevanja z energijo na državo in pričakovano takojšnje zmanjšanje porabe energije za 3 to 7,5%.
  • 3 vzorčni primeri za posamezno državo s katerimi prikažemo izvedljivost in učinkovitost dobrega ukrepa za varčevanje z energijo.
  • Spodbujanje nizko cenovnih inovacij: pod 500 €/ stanovanje.