Metodologije

AFTER projekt zasleduje trifazni pristop1. Retrospektivna analiza delujočih ukrepov za varčevanje z energijo

Prvi korak je poiskati inovativne in najboljše ukrepe za varčevanje z energijo (UVE) ki bi jih lahko posplošili. To izhodišče zahteva poglobljeno analizo učinkovitosti ukrepov, ki se že bili izvedeni s strain sodelujočih stanovanjskih družb v zadnjih petih letih, z ekonomskih, okoljskih in socialnih vidikov.

S pomočjo analiz novih inovativnih rešitev bo ta korak omogočil boljšo osveščenost  na primerljivi in zanesljivi podlagi.

Nato bomo izbrali določene najboljše ukrepe varčevanja z energijo in jih optimizirali z izboljšanjem obratovanja, vzdrževanja in okoljske angažiranosti uporabnikov, kar bo vodilo k oblikovanju “optimalnih standardnih ukrepov varčevanja z energijo”.

2. Izboljšanje in testna faza

V drugem koraku bodo partnerji AFTER projekta testirali te optimizirane ukrepe varčevanja z energijo na licu mesta. Vpliv izvedenega UVE na mestu testiranja bo spremljan skozi vsaj eno kurilno sezono.

3. Ocenjevanje in razširjanje

Tretji in zadnji korak bo sestavljen iz ocenjevanja  in izbolšanja testiranih ukrepov. Nato pa se začne njihovo izvajanje v celotnem stanovanjskem fondu sodelujočih podjetij. V tej zadnji fazi bodo dejavnosti razširjanja zagotovile, da bodo optimizirani UVE postal poznani po vseh evropskih nepremičninski družbah tudi izven konzorcija. Tako bodo lahko sledili dobrim praksam članov AFTER projekta.