Nove stavbe

Gradnja novih nizkoenergijskih stavb zajema tehnične ukrepe varčevanja z energijo in zahtevajo neposredne naložbe.

Npr..nove varčne stavbe z energetsko učinkovitostjo <50kwh/m²/leto, itd.…)

Ta kategorija je posebej namenjena nedavnim gradnjam: nizkoenergijske stavbe zgrajene v zadnjih petih letih, tako individualne kot večstanovanjske gradnje.

Za potrebe tega projekta so nizkoenergijske stavbe definirane kot stavbe s porabo energije manj od 50 kWh končne energije/m2 ogrevane površine, prezračevanja in topple vode.

Kategorija obravnava okoljsko, ekonomsko in socialno uspešnost operativnega upravljanja, obratovanja in tekočega vzdrževanja izvajanega v nedavno zgrajenih nizkoenergijskih stavbah. Prav tako predstavlja scenarije za optimizacijo teh stavb z uporabo naslednjih metod:

  • Izboljšanje opisov sistemov v tehničnih specifikacijah, ki jih priskrbijo stanovanjske organizacije v javnih razpisih.
  • Izboljšanje z vidika energetske in ekonomske učinkovitosti.
  • Priporočila glede kategorije ukrepov energetske osveščenosti za izvajanje zagona objekta.

Ocenjujemo, da bi s primernimi ukrepi varčevanja z energijo delovanje obratovanja, vzdrževanja in upravljanja izboljšali in prihranili do 7,5% trenutne porabe energije v nizkoenergijskih stavbah. To ustreza približno polovici razlike med pričakovano (izračunana v fazi načrtovanja) in dejansko porabo skozi nekaj kurilnih sezon.