O projektu

Zgradbe predstavljajo približno 40% potreb po energiji v EU.

V zadnjih petih letih so družbene stanovanjske organizacije igrale zgledno vlogo pri izboljšanju energetske učinkovitosti v stanovanjskem sektorju. Imajo pričakovano prihodnjo nacionalno zakonodajo in imajo točno eksperimentiral z gradnjo nizkoenergijskih stavb in inovativne energetske prenove.

Namen projekta AFTER  je spodbujati in nadaljevati ta prizadevanja, še posebej v luči ovir in izzivov trenutnih gospodarskih razmer.

Cilj projekta AFTER je omogočiti sodelujočim in nesodelujočim neprofitnim stanovanjskim organizacijam in drugim stanovanjskim organizacijam po vsej Evropi  izboljšanje energetske učinkovitosti njihovega stanovanjskega fonda s stroškovno optimalnimi rešitvami. Njen cilj je spodbujati in razvijati obstoječa evropska znanja na področju strategij za varčevanje z energijo in spodbujati njihovo izvajanje s strani podjetij v stanovanjskem sektorju.

AFTER trdi, da je pomembno vzpostaviti energetsko učinkovitost kot poglavitni cilj tudi po izgradnji stavbe. Projekt spodbuja ukrepe, prilagojene različnim naložbam in situacijam. Poseben poudarek je na prispevku za vzdrževanje delovanja in upravljanja v energetski učinkovitosti stavb.

Pristop

AFTER združuje retrospektivno analizo, kratkoročne predloge in dolgoročne naložbene strategije.

Projekt predlaga postopen celovit proces, ki se lahko razdeli na naslednji način:

  • Ocena uspešnosti tehničnih rešitev preizkušanih v zadnjih petih letih (zmogljivost, stroškovno optimalna učinkovitost, mnenje najemnikov oziroma uporabnikov itd…).
  • Opredelitev novih optimalnih ekonomskih, tehničnih in socialnih standardov in ukrepov, ki se osredotoča na operativno upravljanje in vzdrževanje stavb kakor ozaveščeanje in opolnomočenje najemnikov oz. uporabnikov.
  • Testiranje in zaključna ocena novih ukrepov za varčevanje za energijo s poudarkom na posplošitev v prihodnosti.

Socialne stanovanjske organizacije v šestih različnih državah (Češka, Danska, Francija, Nemčija, Italija in Slovenija) in njihovi partnerji vključno z nacionalnimi stanovanjskimi združenji, znanstvenimi odbori, nacionalnimi združenji najemnikov so sodelovale pri spodbujanju in promociji najbolj učinkovitih in prilagodljivih rešitev.

Ta raznolikost interesnih skupin spodbuja vse udeležence AFTER k boljšemu sodelovanju v socialnem stanovanjskem sektorju s skupnim ciljem izboljšanja in krepitve energetske učinkovitosti.