Objave

Oddelek “knjižnica” bo predstavil glavne dokumente, ki ji pripravljajo partnerji AFTER projekta.

Nekaj od teh dokumentov so del pričakovanih rezultatov, dogovorjenih v pogodbi projekta.