Obnova stavbe

“Obnova stavb ” zbira tehnične ukrepe varčevanja z energijo, ki zahtevajo direktno investicijo.gathers.

Npr.: zunanja toplotna izolacija stavbnega ovoja, itd…

Ta kategorija je posebej namenjena preteklim posegom na obstoječih stavbah.
Celovita modernizacija (poseg na stavbnem ovoju in sistemih) in točkovni posegi v ovoju (zamenjava oken, delna izolacija…), ni samo takrat, ko se projekt osredotoča na nedavne posege (manj kot 5 let) ampak tudi takrat, ko povezuje starejše a pomembne in ustrezne ukrepe varčevanja z energijo.

 

Projekt osredotoča svoje raziskave na stavbe s centralnim ogrevanjem. Ustrezni ukrepi povezani z upravljanjem obratovanja in vzdrževanja nedavno obnovljenih stavb naj bi stanovanjskim organizacijam na tem delu omogočili privarčevati dodatnih 3 do 7,5% energije.

Primeri ukrepov “obnove stavb” izbranih s strani stanovanjskih organizacij.