Partnerji

Delphis

Delphis je strokovno nepridobitno združenje skupine 24 neprofitnih podjetij, ki delujejo na področju socialnih stanovanj. Delphis je skupna raziskovalna in razvojna enota, katere cilj je spodbujanje inovacij in znanja na področju socialnih stanovanj na vseh področjih dejavnosti socialnih stanovanjskih organizacij  (upravljanje stavb, razvoj, socialni inženiring, optimizacija uporabe človeških  virov, politika kakovosti in itd …). Vključen v evropsko sodelovanje od leta 1991, je Delphis vodil ali sodeloval v več kot 30 evropskih projektih. Mnogi od njih se osredotočajo na temo varčevanja z energijo v socialnih stanovanjih.
Delphis je koordinator projekta AFTER

 

Le Toit Angevin (LTA)

LTA je francoska socialna stanovanjska organizacija s sedežem v Angersu, ustanovljena leta 1949 s skupino delodajalcev za ponovno izgradnjo po drugi svetovni vojni. Podjetje je pridružena CIL, ki zbira prispevke od podjetij v višini do 2% od plače in s tem prispeva k gradnji cenovno dostopnih hiš.
Le Toit Angevin upravlja 7 200 stanovanj v Angersu in njegovi okolici. Njen cilj je, da ponudi privlačna in cenovno ugodna stanovanja za svoje najemnike z odnosom, ki temelji na lokalnem upravljanju z lokalnimi uradi in močnimi ekipami skrbnikov.  Naša kakovost storitev je bistvenega pomena zato smo v letu 2005 pridobili posebno certificiranje Qualibail. Od leta 2003 je le Toit Angevin zelo aktivna v financiranih evropskih raziskovalnih in razvojnih projektih v zvezi s politiko varčevanja z energijo.
Kot socialna stanovanjska organizacija je  LTA v okviru projekta AFTER odgovorna za  poročanje o ukrepih varčevanja z energijo in testiranje novih optimiziranih varčevalnih ukrepov.

 

CSTB

CSTB je javna znanstveno-tehnična družba, ki podpira področje gradbeništva. CSTB dejavnosti so v glavnem:

 • Uveljavljanje temeljnih raziskovalnih del,
 • v posvetovanjih predlaga svoj know-how (študije, tehnična pomoč) proizvajalcem, arhitektom, lastnikom stavb, javni upravi,
 • ovrednotenje inovativnih tehnik in izdelkov tujih proizvajalcev za domačo francosko rabo,
 • zagotavlja svojo pomoč javni upravi pri uveljavljanju predpisov in standardov in evropske usklajenosti.

Kot znanstveni partner je CSTB v okviru projekta AFTER zadolžen za izdelavo ocenjevalnih metod, za optimizacijo in spremljanje testiranj ukrepov za varčevanje z energijo.

 

L’Union Sociale pour l’Habitat (USH)

USH združuje različne zveze socialnega stanovanjskega sektorja.  V upravljanju članic zvez je skupno 4 200 000 najemnih stanovanj za približno 10 000 000 prebivalcev.
USH izvaja 3 naloge:

 • zastopanje nacionalnih socialnih stanovanjskih organizacij
 • Študije stanovanjskih vprašanj in priprava predlogov za stanovanjsko politiko
 • Informiranje, svetovanje in pomoč članicam pri razvoju njihove poklicne dejavnosti.

USH je v sodelovanju s francoskim Ministrstvom za stanovanja spodbudil veliko programov za raziskave na področju novih tehnologij in varčevanja z energijo, ki je glavno interesno področje in razvoja socialnega stanovanjskega sektorja v Franciji.

V okviru AFTER projekta je USH odgovoren za zagotovitev ponovljivosti rezultatov, predvsem z aktivnostmi razširjanja informacij.

 

Confédération de la Consommation, du Logement et du Cadre de Vie (CLCV)

CLCV je nevladna organizacija, ki deluje kot okrilje za 390 lokalnih potrošniških združenj.
CLCV je bila ustanovljena z namenom izboljšanja življenjskih pogojev in zagotavljanja varovanja pravic potrošnikov. Njene aktivnosti zajemajo širok spekter vsakodnevnega življenja. CLCV temelji vse svoje aktivnosti na informacijah, ki jih zbere od potrošnikov.
Aktivnosti CLCV ustrezajo cilju našega projekta spodbujati skladnost z načeli trajnostnega razvoja v proizvodnji, distribuciji in obnašanju potrošnikov ter vzgajati potrošnike v vodilne akterje teh trendov.

CLCV vpliva na politike, vlado in različne institucije, ki so jih ustanovile oblasti naj izkoristijo mnenja potrošnikov glede politik, ki jih uveljavljajo in da bi se spodbudil dialog med različnimi ekonomskimi akterji v družbi.

V AFTER projektu CLCV predstavlja stališče najemnikov in ustvarja povezavo med najemniki na ravni francoskih pilotnih mest.

 

MRA Mestska Realitni Agentura SRO (MRA)

MRA je občinska nepremičninska agencija ustanovljena 1. januarja 1995 za upravljanje in vzdrževanje občinskih stanovanj. Je v 100% lasti občine mesta Havirov. Na podlagi pooblastila MRA upravlja stanovanjski sklad v obsegu približno 7767 stanovanj (v približno  200 stavbah), 284 ne-stanovanjskih prostorov (trgovine, pisarne), 13 ateljejev, 67 garaž in 21 individualnih objektov (vključno 6 zdravstvenih centrov). Kot družba za upravljanje socialnih stanovanj je MRA v okviru AFTER projekta odgovorna za poročanje o ukrepih varčevanja z energijo in testiranje novih optimiziranih ukrepov.

 

STÚ-K

STÚ-K je zasebno svetovalno podjetje, vključeno v nacionalne in mednarodne projekte, osredotočeno na stanovanjske stavbe, obnove velikih objektov, energetsko učinkovitost, obnove armiranobetonskih konstrukcij, recikliranje gradbenih materialov in uporabo mikro polnil v betonskih mešanicah in maltah. STÚ-K je bil vključen v več evropskih projektih s posebnim poudarkom na EIE projektih. Kot znanstveni partner je STÚ-K v okviru AFTER projekta odgovoren za izdelavo metod za ocenjevanje, za optimizacijo in spremljanje preizkušanih ukrepov varčevanja z energijo.

 

Bauverein AG Darmstadt

Bauverein je bila ustanovljena leta 1864 kot stanovanjsko podjetje v javni lasti. Glavna dejavnost vključuje upravljanje najemniških stanovanj, stanovanjskih in poslovnih nepremičnin, upravljanje solastniških nepremičnin, upravljanje poslovnih prostorov, stanovanjske gradnje in kondominije za prodajo ter prenova in razvoj. Število najemniških stanovanj je približno 18.000, najemnih poslovnih prostorov približno 280, približno 5.000 parkirnih mest in pet javnih stavb.

Bauverein AG Darmstadt je v projektu AFTER odgovoren za pripravo pilotnih mest in spremljanje celotnega projekta. Kot organizacija socialnih stanovanj je Bauverein odgovoren tudi za poročanje o ukrepih varčevanja z energijo in testiranje novih optimiziranih ukrepov.

 

The Institute for Housing and Environment (Institut Wohnen und Umwelt GmbH, IWU)

IWU je raziskovalni zavod, ki sta ga ustanovila dežela Hesse in mesto Darmstadt. Poslanstvo in naloga inštituta raziskovanje stanovanjskih in bivanjskih pogojev. Kot znanstveni partner je zavod IWU odgovoren za ocenjevanje, optimizacijo in spremljanje testiranih ukrepov za varčevanje z energijo.

 

Agenzia Territoriale per la Casa della Provincia di Torino  (ATC)

ATC je ustanovil mestni svet Torina leta 1907 za zagotavljanje stanovanj z nizkimi stroški za revne državljane in hkrati za vodenje in upravljanje lastnih nepremičnin in nepremičnin drugih javnih organov. ATC upravlja približno 31.000 stanovanj in 10.000 v lasti bivših najemnikov.
Kot  družba za upravljanje socialnih stanovanj je ATC v okviru AFTER projekta zadolžena za poročanje o ukrepih varčevanja z energijo in testiranje novih optimiziranih ukrepov.

 

Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro (SCHOLE)

SCHOLE je neprofitno kulturno društvo, ustanovljeno leta 1982, katere glavni namen je spodbujanje ohranjanja okolja skozi različne aktivnosti kot so raziskovanje, kulturno promocijo, načrtovanje, usposabljanje in svetovanje. Osredotoča se predvsem na okoljsko izobraževanje in trajnostni razvoj.

Kot znanstveni partner je zavod SCHOLE v okviru projekta AFTER odgovoren za izdelavo metod za ocenjevanje, optimizacijo in spremljanje testiranih ukrepov za varčevanje z energijo.

 

Federazione Italiana per la Casa (FEDERCASA)

FEDERCASA je strokovna krovna organizacija, ki predstavlja 108 javnih družb, ki po vsej Italiji gradijo in upravljajo socialna stanovanja za šibkejše sloje.

Cilji, ki jih med drugimi definira statut organizacije:

 • Spodbujanje političnih in družbenih pobud, katerih cilj je “dobra hiša” namenjena novi kvaliteti bivanja in družbenega življenja, spodbujanju vseh koristnih pobud v ta namen;
 • Pomoč partnerjem z namenom spodbujanja njihove inovativnosti, pri čemer se upošteva kompetence subjektov kot so regije in lokalni organi. Odgovornost za usklajevanje skupnosti in razvoja nacionalnih in mednarodnih politik;
 • Predstavlja zvezo v nacionalnih in mednarodnih organizacijah, katerih glavni namen je promoviranje socialnih stanovanj in kakovosti življenja ter pomoč pri izmenjavi znanja in izkušenj;
 • Razvijanje študijskih in raziskovalnih dejavnosti

V okviru AFTER projekta je Federcasa vodja diseminacijskih aktivnosti.

 

Boligselskabernes Landsforening  (BL)

BL je nacionalno dansko združenje socialnih stanovanjskih organizacij. Ima 700 članic – s skupno več kot 545.000 stanovanj (skoraj 20 % vseh stanovanj na Danskem).
BL dela na interesih svojih članic in prebivalcev, kar vpliva na razvoj socialnega stanovanjskega sektorja, tako gospodarsko, tehnično in družbeno. V praksi BL predstavlja socialne stanovanjske organizacije v razmerju do javne oblasti. Prav tako ima močan vpliv na odločitve o izboru naložb svojih članic, še posebej glede varčevanja z energijo.

BL se ukvarja s podnebno politiko, zmanjšanjem porabe energije in trajnostnim razvojem. Na nacionalni ravni BL nastopa v vladnem odboru, ki se ukvarja z nacionalno strategijo za zmanjšanje porabe energije. Za članice organizacije je BL razvil Green Label za varčevanje z energijo tako v novih kot v obstoječih stavbah, vključujoč upravljanje in vzdrževanje stavbe. Nadalje BL vodi številne inovativne raziskave  in razvojne projekte s poudarkom na podnebje in energijo.
V okviru AFTER projekta je BL zadolžen za zagotovitev ponovljivosti rezultatov projekta, predvsem z aktivnostmi razširjanja informacij. BL bo tudi poročal in testiral inovativne ukrepe za varčevanje z energijo.

 

Åarhus Kommune, Sundhed og Omsorg, Bygningsafdelingen (AARHUS)

Občina  Aarhus je drugo največje mesto na Danskem. Razdeljena je na različne oddelke npr.:  zdravstvo in oskrba (Health in Care) je odgovoren  med drugim za  hišniške storitve za starejše ljudi. Partner tega projekta je stanovanjski sektor oddelka za zdravstvo in oskrbo, ki upravlja približno 4000 stanovanj za starejše ljudi.

Ker ima Aarhus zelo ambiciozne cilje glede CO2-emisij do leta 2030, se vsi sektorji službe ukvarjajo s prihranki energije in optimizacijo. Kot socialna stanovanjska organizacija je AARHUS v okviru projekta AFTER odgovorna za poročanje o ukrepih varčevanja z energijo in testiranje novih optimiziranih ukrepov.

 

Arkitektskolen Aarhus (AARCH)

The Aarhus School of Architecture je ena od dveh šol za arhitekturo na Danskem. Šola je akademska inštitucija, ki izobražuje arhitekte in ima pet inštitutov. Ti predstavljajo glavne teme načrtovanja in gradnje okolja-vključno energetska učinkovitost.

Oddelek dopolnilnega izobraževanja na Arhitekturni šoli v Aarhusu je bilo ustanovljen leta 1995 in ima izkušnje z razvijanjem dodatnega izobraževanja na različnih ravneh vključno s podiplomskim nivojem. Oddelek ima prav tako izkušnje z urejanjem po meri izdelanega šolanja visoke kvalitete za podjetja, občine, industrijo in druge. Tipični so kratki intenzivni tečaji za strokovnjake – npr.: iz socialnih stanovanjskih organizacij – s področja arhitekture, oblikovanja in načrtovanja. Posebno pozornost posvečamo tečajem s področja energetskega načrtovanja, varčevanja in nizkoenergijskih stavb. Oddelek vodi tri podiplomska izobraževanja –  upravljanje zgradb, kulturna dediščina ter energija in zelena arhitektura. V okviru AFTER projekta je Arhitekturna šola Aarhus odgovorna za usklajevanje znanstvenega dela.

 

SPEKTER d.o.o. Trbovlje (SPEKTER)

SPEKTER je lastnik 1900 stanovanjskih enot, najemniških stanovanj z neprofitno najemnino v zelo degradiranem okolju, kar je rezultat dolgoletnega rudarjenja in prekomernega onesnaževanja (termoelektrarna, cementarna in kemična tovarna…). Stanovanja so oddana v glavnem socialno šibkim ljudem. SPEKTER je zainteresiran za zmanjšanje porabe energije, saj to zmanjšuje življenjske stroške in posledično zmanjša pritiske na okolje.

Spekter je ena od dveh družb-lastnikov stanovanjskega fonda v Sloveniji, ki je neprofitna stanovanjska organizacija. Med glavnimi dosežki Spekter d.o.o. lahko poudarimo:
odlično znanje o najemniškem sektorju in potrebah najemnikov, 19 let izkušenj pri upravljanju večstanovanjskih stavb in več-lastniških stavb, bogate izkušnje na področju vzdrževanja, bogate izkušnje na področju obnove stanovanjskih stavb. Kot socialna stanovanjska organizacija je SPEKTER v okviru AFTER projekta odgovorna za poročanje o ukrepih varčevanja z energijo in testiranje novih optimiziranih ukrepov.

 

Gradbeni inštitut ZRMK (ZRMK)

ZRMK deluje kot R&D in svetovalno podjetje v gradbenem sektorju. Podjetje je aktivno na več področjih gradbeništva vključno z učinkovito rabo energije (URE) in obnovljivimi viri energije (OVE),  novogradnje in prenove, energetski pregledi in koncepti, energetska učinkovitost in okolju prijazni gradbeni materiali, izdelki in tehnologije kakor tudi druga pomembna področja: zeleno označevanje, zelena javna naročila, varstvo podnebja in trajnostni razvoj…podjetje je dejavno na lokalni, regionalni, nacionalni in evropski ravni.  Med pomembnimi klienti podjetja so slovenska ministrstva, nacionalni Eko sklad, občine, stanovanjski skladi, družbe za upravljanje stavb, gradbena podjetja, večji investitorji in razvijalci kakor tudi posamezne stranke, ki se soočajo s težavami povezanimi z energijo.

Podjetje ZRMK je stalno vključeno v mednarodne projekte EIE, FP5, FP6 in FP7. EIE, SAVE, Altener, PHARE, EUREKA, OPET-mreža, COST C5 in C8, C16, C23, C25 in druge projekte s področja energije, okolja in trajnostnih izzivov.

 

SPL Ljubljana d.d. Poslovanje z nepremičninami in inženiring (SPL)

SPL je vodilno podjetje za upravljanje nepremičnin v Sloveniji, odlikuje ga 40-letna tradicija pri upravljanju, vzdrževanju in obnovi stanovanjskih in poslovnih stavb.

Ima certifikat kakovosti ISO 9001.  SPL d.d. deluje v osrednji Sloveniji in pokriva glavno mesto Ljubljana kakor tudi druga mesta v bližini prestolnice, na primer Domžale, Kamnik, Kočevje, Medvode, Mengeš, Ribnica, Trzin in Postojna. SPL zagotavlja storitve ministrstvom, stanovanjskim skladom in nekaterim večjim podjetjem po vsej Sloveniji. Kot družba za upravljanje nepremičnin je v okviru AFTER projekta SPL odgovorna za poročanje o ukrepih varčevanja z energijo in testiranje novih optimiziranih ukrepih.