Pilotna mesta

AFTER partnerji opredelijo inovativne ukrepe varčevanja z energijo, ki so bili preizkušani v zadnjih petih letih

za določitev njihove možne uporabe pri optimizaciji stavbnega fonda sodelujočih socialnih in stanovanjskih organizacij.
Pilotna mesta bodo izbrana s strani podjetij kot način za preverjanje in ocenjevanje rešitev in kako te rešitve prilagoditi različnim kontekstom.

Cilj je vzpostaviti povezavo med dobrimi praksami in njihovo uporabo v večjem številu stanovanjskih organizacij.

Pilotna mesta bodo laboratoriji za merjenje učinkovitosti in stroškov posameznega ukrepa za varčevanje z energijo in izboljšanje le-teh.

Predlagane tehnične rešitve bo mogoče soočiti z dejansko uporabo med uporabniki – najemodajalci, najemniki in lastniki.

Vsaka sodelujoča stanovanjska organizacija bo izbrala 3 pilotna mesta iz vsake države, ki ponujajo različne kontekste  v katerih se izbrani ukrep testira.