Popis

Ta naloga vključuje izdelavo splošnega popisa različnih inovativnih ukrepov za varčevanje z energijo v stavbnem fondu, ki so bili izvedeni v zadnjih petih letih s strani sodelujočih stanovanjskih organizacij. Ta novi pristop bo partnerjem projekta omogočil (zlasti raziskovalnim inštitutom) dobiti jasnejšo sliko dejanske učinkovitosti posameznega ukrepa varčevanja z energijo.

Po zaključenem splošnem popisu bodo sodelujoče stanovanjske organizacije morale zbrati vse podatke, potrebne za celovito presojo vplivov.

Tehnične podatke o določenih vidikih narave the podatkov in metod bodo zbrali nacionalni raziskovalni inštituti in stanovanjske organizacije.

V tej fazi zbiranja podatkov bodo upoštevana tudi “posebna priporočila” glede uvajanja in spremljanja izvajanja različnih ukrepov. Te konkretne informacije bodo vsem sodelujočim družbam in tudi širše pomagale pri njihovem vsakdanjem delu.