Retro-commissioning

Retro-commissioning (RECx) je definiran kot sistematični proces za izboljšanje učinkovitosti obstoječe stavbe z opredelitvijo in izvajanjem nizko cenovnih izboljšav obratovanja in vzdrževanja. To zagotavlja lastnosti stavbe, ki  zadovoljijo pričakovanja lastnika. REC zbira tehnične in osebne pristope k iskanju in odpravi pomanjklivosti in težav v stavbi.

Z drugimi besedami, RECx je revizija sistema (njegove opreme in upravljanja), da izboljša njegovo celokupno energetsko učinkovitost:

  • Zagotavljanje, da je oprema v dobri delovni kondiciji.
  • Zmanjšanje pritožb in povečanje zadovoljstva.
  • Zmanjšanje stroškov za energijo.
  • Povečanje vzdržljivosti in življenjske dobe sistemov.

Retro-commissioning metode se bodo uporabile na  AFTER pilotnih mestih za opredelitev vseh potencialnih možnosti za varčevanje z energijo in razvoju scenarijev za testiranje optimiziranih UVE.