Tekoče vzdrževanje

“Tekoče vzdrževanje” zbira tehnične ukrepe varčevanja z energijo, za katere direktne naložbe niso nujno potrebne.

Npr.: hidravlično uravnoteženje, regulacija, čiščenje cevi, itd.…

Tekoče vzdrževanje ukrepov za varčevanje z energijo je pogosto zaupano pogodbenim dobaviteljem toplote in družbam za upravljanje. Običajno skrbijo za nizko-cenovne ukrepe kot so uravnoteženje in regulacija ogrevalnega sistema, toplotna izolacija in čiščenje cevi za vročo vodo in vzdrževanje kotlov in toplotnih postaj. Ti nizko-cenovni ukrepi ponavadi nudijo kratkoročno donosnost naložb so lahko zelo profitabilni.

Primeri ukrepov “tekočega vzdrževanja” izbranih s strani stanovanjskih organizacij