Ukrepi varčevanja

AFTER bo identificiral in promoviral inovativne in pomembne izkušnje v celotnem evropskem socialnem stanovanjskem fondu.

Več ukrepov varčevanja z energijo je bilo razvitih v zadnijih petih letih s ciljem izboljšati celotno energetsko učinkovitost socialnega stanovanjskega fonda. AFTER partnerji bodo združili različne vrste ukrepov varčevanja z energijo in oblikovali skupni okvir za njihovo ocenjevanje in izmenjavo informacij.

Ukrepi varčevanja z energijo lahko vključujejo različne pristope, ambicije in strategije. Uporabljene metode bodo združevale različna orodja in so lahko ali pa tudi ne povezane s specifičnimi tehničnimi rešitvami, lahko ali pa tudi ne zahtevajo velikih investicij in so lahko kratkoročne in dolgoročne startegije.

AFTER sistem rzvrščanja razlikuje pet glavnih kategorij ukrepov varčevanja z energijo:

Te so razdeljene v podskupine, ki ponujajo dodatne specifikacije o različnih vrstah ukrepov varčevanja z energijo.

Kljub veliki količini in različnosti ukrepov si bo AFTER prizadeval najti isti konceptualni okvir

Za ocenjevanje vseh UVE se bodo uporabljala 3 merila uspešnosti. Vsaka novost bo predstavljena in presojana glede na ekonomsko uspešnost, njeno energetsko učinkovitost in verjetnost povečanja energetske osveščenosti najemnikov , lastnikov oz. uporabnikov.