Operativno upravljanje

“Operativno upravljanje” zbira netehnične ukrepe za varčevanje z energijo, ki ne zahtevajo neposredne investicije.

npr : pogodbeni dogovori z dobavitelji toplote, z najemniki ipd.
upravljanje ima lahko velik vpliv na energetsko učinkovitost stanovanjskega fonda. AFTER bo raziskal dva vidika operativnega upravljanja za različne interesne skupine:

 

  • Pogodbene odnose z dobavitelji toplote in družbami za vzdrževanje. Npr.:pogodbe z vzdrževalci ogrevalnih sistemov in določanje sheme delitve dobička, če so pogodbeni cilji varčevanja z energijo izpolnjeni.
  • Razvoj odnosov s končnimi potrošniki (najemniki ali uporabniki) in spodbujanje energetske osveščenosti, potrebne za zagotovitev teh pogodbenih  razmerij. Pogodbena razmerja z najemniki se spremenijo še posebej takrat, ko morajo sofinancirati izboljšave svojih domov. Z drugimi besedami jih spremeniti v akterje energetske učinkovitosti. Med temi ukrepi najdemo: informacijske kampanje, monitoring, razstave in prireditve, osebno svetovanje…

Primeri ukrepov operativnega upravljanja izbrane s strani stanovanjskih organizacij