Zamenjava sistemov

 

“Zamenjava sistemov” zbira tehnične ukrepe varčevanja z energijo, ki zahtevajo neposredne naložbe

npr.: kotli, podpostaje, itd.…

Ta kategorija je posebej namenjena analizi in optimizaciji prezračevanja, centralnega ogrevanja in sistemov za ogrevanje vode, ki so bili spremenjeni v zadnjih petih letih.

Zamenjava sistemov se od drugih obnov razlikuje po pogostnosti (enkrat na 10-15 let namesto 25 let kot je običajna obnova) in zahtevanih spretnosti (osebje, ki upravlja ogrevanje, ogrevanje vode in sisteme prezračevanja so specialist in so del “razvojnega oddelka in izboljšav vzdrževanja”).

 

Primeri ukrepov “zamenjave sistemov” izbranih s strani stanovanjskih organizacij